இடுகைகள்

2014 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

காசு இருக்கறவன் குடிச்சா தப்பில்லையா ?

நான் செத்தால் யாரெல்லாம் வருவார்கள்

ஊடறுப்பில் இடமில்லை

கடல் பார்த்தல்

சாமீ காப்பாத்து

அகநுண்ணுணர்வுகளும் ஆச்சரியக் குறிகளும்

மொழி பெயர்த்துக் கிடைத்த ஒரு குதிரைச் சவாரி

கொல்லும் வெள்ளை யானை

போதி நாற்காலி

கனவீர்ப்பு விசை

வயிறொட்டிய ஜீவன்கள்

போங்கடா டேய்

ஒருமையின் கணம்

குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள்

நாமளா இருந்தா என்ன பண்ணியிருப்போம்

குமார பர்வதம் - மலையும் மலை சார்ந்த நினைவுகளும்

அமைப்பு அப்படி

புனைபெயர் சூடிப் புஸ்தகம் போட்ட கதை - 2