இடுகைகள்

2012 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

முதல் போணி - என் முன்னுரை

பிரபஞ்ச மயக்கம்

நூறு கோடி மக்கள்

அழகில் மயங்கி அதனூடே வாழ்ந்தும்....

செவ்வாய்க் கிழமை கவிதை எழுத முடியாது

காதல்

கழுதைக்குக் கலியாணம் குட்டிச்சுவரிலே

கனவுகளை விற்கிறேன் .. முதலீடு செய்கிறீர்களா ? - ஓர் எழுத்தாளனின் கடிதம்

சுத்தம் சோறு போடும்

ஒரு நாத்திகன் ஓர் ஆத்திகன் ஒரு நரன்

அண்டரண்டப் பட்சி

நிமிஷங்கள்

கவிஞனின் குழந்தைகள்

வண்டி ஒரு பத்து நிமிஷம் நிக்கும் சார்

சாமி வீடு

பெருநகரப் பறவைக்காட்டில் கோலோச்சும் காக்கைகள்