இடுகைகள்

2011 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

இலக்கிய வயிறுகள்

பாட்டிமை

இப்படித்தானே நினைத்திருப்பாள்

#6 - விடலை யாரை விட்டது

பண்டிகைப் புன்னகைகள்

ஒரு சோறு பதம்

பீத்துணி களவாடும் பிள்ளையார்

அனந்தபுரியில் சாவித்திரி

வெண்ணிலவின் வடிவில் ஒரு வடு

கவிதை படிக்கும் பூனை

பரணி

பூனையே போ போ

கவசம்

என் தாத்தாவுக்குத் தாத்தாவுக்குத் தாத்தாவுக்குத் தாத்தா பெயர் தெய்வநாயகம் செட்டியார்

சைட்டடித்தல் என்றழைக்கப்படும் விழிவீச்சு

மூணுகண்ணன்

கல்யாணம் பண்ணாமல் வீடொன்றைத் தேடிப்பார்

காதலின் வட்ட தெய்வம்

மழைப்பார்வை

முற்றுப்புள்ளிகளாலானதொரு வாக்கியம்

அறை எண் 74-இல் அமைதி

ஆயிரம் friend request கொடுத்த அபூர்வ அழகுராஜா

எல்லாமும் காதல் ! இல்லாதது இலக்கியம்

ஒரு சுடுசொட்டுச் சீனிப்பாகின் வரலாறு

ழ்கீலைத மேலால்எ

கா.. கா.... காதல்

அவளில்லாத திரிசங்கு உயரம்

காதலடைத்த குடுவை

காதல் வளர்பிறை தூக்கம் தேய்பிறை

என்ன பெண்ணடி நீ

காக்க காக்க காதல் காக்க

அகத்தினைத் தந்தவன் அகத்திணை முயல்கிறேன்

சகலம் கலந்த சலனம்

அவள் நெருப்பின் அழகு

சந்தோஷம் அதிர்ச்சி

மேகங்களை வளர்க்கும் தேவதை

மறந்தது என்னை மட்டுமே

இது மெய்த்தேடல்

ஒளியிலே தெரிந்த என் தேவதை

ரிஷிமூலம் நதிமூலம் விழிமூலம்

அடி ஒரு யுகமாய் பத்தடியில் அவள்

ஏன் நான் உனக்குப் பிறகு பிறந்தேன்

சீனச்சிறப்பழகி என் சீனிச்சிரிப்பழகி

கண்ணே உன் கண்ணிடம் ஒரு வேண்டுகோள்

காதலில் நான் ஆத்திகன்

கதிரவன் ஓவியன் ; காதலன் கவிஞன் !

அழகி

லெமூரியாக் கண்டத்தில் வசிக்கும் என் காதலிக்கு