இடுகைகள்

2010 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஊரார் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தால்....

களவாணிப்பய மவன்

ராப்போழ்து

கால்களே ! உமக்கு நன்றி

சூட்சுமம்

மாயக்கண்ணாடி

நான் ஒரு வயலின் வாசிக்கும் குருடன்

#5 - பேய்கள் ஜாக்கிரதை

சுழியம் - என் பாராட்டுகளும் கருத்து விமரிசனமும்

குறையொன்றும் இல்லை ?

என் மேல் பாய்ந்த தேவ ஒளி

கடைசியாக பூமிக்கு வந்தேன்